Resultater

Rapportør:Hjalmar Larsen
Observatører:Hjalmar Larsen
Område:Nordmarka (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:22.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring22.05.2022


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst22.05.2022