Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Eline Engen og Ane Semmingsen Horten
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:13.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2022