Resultater

Rapportør:Linda Jasmin Skålvik
Observatører:Linda Jasmin Skålvik
Område:Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
Dato:13.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.04.2022


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst19.03.2022


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Sang for første gang19.03.2022


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst11.04.2022


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Sang for første gang11.04.2022


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst30.04.2022


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang30.04.2022


Art:Solbær (Ribes nigrum) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.04.2022