Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Veronika Njaastad-Løkken
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:12.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring11.05.2022