Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:07.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Merknad:På foring store flokker i vinter 
Fenofase:Ankomst03.01.2022


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:På foring store flokker i vinter 
Fenofase:Ankomst03.01.2022


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Merknad:Hørte den i fjæra 
Fenofase:Ankomst06.05.2022


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Merknad:Var her i vinter, mye rognebær 
Fenofase:Ankomst04.01.2022