Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Paal-Magnus Solvang
Observatører:Paal-Magnus Solvang
Område:Flagghaugen (Lødingen, Nordland)
Dato:05.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Merknad:hele uke 16 - storeflokker 
Fenofase:Ankomst19.04.2022


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:enkelfugl observert 
Fenofase:Ankomst24.04.2022


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Merknad:Hele uke 16 sammen med Rødvinge-,gråtrost 
Fenofase:Ankomst19.04.2022


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:Ho og han. ikke ofte vi har disse i hagen 
Fenofase:Ankomst05.05.2022


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Merknad:Hele uke 16 - 10 - 20 stk, sammen med Gråtrost  
Fenofase:Ankomst19.04.2022


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Flokk på ca 15 Stær i fjæra 
Fenofase:Ankomst10.04.2022


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:uke 16, hver dag denne uka i hagen, 5 stk 
Fenofase:Ankomst19.04.2022


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Lokalt Tjelde-par på plass 
Fenofase:Ankomst22.03.2022


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Har parret seg flere ganger og synger til stadighet 
Fenofase:Sang for første gang05.05.2022