Resultater

Rapportør:Mette Nordahl Pellerud
Observatører:Mette Nordahl Pellerud
Område:Digerudlia (Kongsvinger, Innlandet)
Dato:03.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:1 hann og 1 hunn 
Fenofase:Ankomst03.05.2022