Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:30.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:To fuglar. Såg arten for ei veke sidan, men utanfor mine definerte stader. 
Fenofase:Ankomst30.04.2022


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Merknad:Tre fuglar i låglandet. Enno mykje snø i høgda. 
Fenofase:Ankomst30.04.2022