Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Eline Engen
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:28.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fossekall (Cinclus cinclus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2022