Resultater

Rapportør:Wenche Poppe
Observatører:Wenche Poppe
Område:Dyrøyveien 168 (Dyrøy, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:27.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst23.04.2022


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst23.04.2022


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:en hel flokk med gråtrost og svarttrost kom på morgenen. 
Fenofase:Ankomst24.04.2022


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2022