Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Baksalen (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:25.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst25.04.2022


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.04.2022