Resultater

Rapportør:Tone Lisbeth Landa
Observatører:Tone Lisbeth Landa
Område:Sandveien 29 (Vestvågøy, Nordland)
Dato:25.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst19.04.2022


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang21.04.2022


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst03.04.2022


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang12.04.2022