Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tor Magnus Hansen
Observatører:Tor Magnus Hansen
Område:Vingill (Tolga, Innlandet)
Dato:24.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Merknad:Ankomst 
Fenofase:Ankomst21.04.2022


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Merknad:Ankomst 
Fenofase:Ankomst23.04.2022


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Sang for første gang23.04.2022


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Ankomst 
Fenofase:Ankomst24.04.2022


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst23.04.2022


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Sang for første gang23.04.2022


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Merknad:Ankomst 
Fenofase:Ankomst21.04.2022


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Merknad:Ankomst 
Fenofase:Ankomst21.04.2022


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:Ankomst 
Fenofase:Ankomst23.04.2022


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang23.04.2022