Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
Dato:23.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Merknad:To fuglar. 
Fenofase:Ankomst21.04.2022


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:Ein fugl. 
Fenofase:Ankomst23.04.2022


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Sang for første gang23.04.2022