Resultater

Rapportør:Gunnar Hamre
Observatører:Gunnar Hamre
Område:Ytre Hamre (Sogndal, Vestland)
Dato:22.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.04.2022


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Antall:1 
Fenofase:Sang for første gang20.04.2022


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Antall:1 
Fenofase:Ankomst21.04.2022