Resultater

Rapportør:Oddvar Omland
Observatører:Oddvar Omland
Område:Feda (Kvinesdal, Agder)
Dato:13.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:3 stk. 
Fenofase:Ankomst13.04.2022