Resultater

Rapportør:Marit Hansen
Observatører:Marit Hansen
Område:Lines (Åfjord, Trøndelag)
Dato:03.04.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst13.03.2022


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring05.02.2022


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger24.02.2022


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst14.03.2022