Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Morten Kroglund
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:24.03.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Merknad:Observert ved brua på Vang 
Fenofase:Ankomst12.03.2022