Resultater

Rapportør:Gerd Netland
Observatører:Gerd Netland
Område:Netlandsvegen 89 (Kvinnherad, Vestland)
Dato:07.03.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst21.01.2022