Resultater

Rapportør:Jon Frank
Observatører:Jon Frank
Område:Herumhagen (Ås, Viken)
Dato:02.03.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Merknad:2 fugler.  
Fenofase:Ankomst02.03.2022


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Sang for første gang02.03.2022