Resultater

Rapportør:Grete Solholm
Observatører:Grete Solholm
Område:Jangardsøyra (Giske, Møre og Romsdal)
Dato:28.02.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst28.02.2022