Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Nappatjørn (Tysvær, Rogaland)
Dato:07.02.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Merknad:2 eks., hanner 
Fenofase:Ankomst27.01.2022


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Merknad:1 eks. 
Fenofase:Ankomst27.01.2022