Resultater

Rapportør:Kari Hisdal
Observatører:Kari Hisdal
Område:Sletten.landås (Bergen, Vestland)
Dato:13.01.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Merknad:Har observert flere fugler som kommer til foringsautomaten. gjerne 4-5 fugler.. de krangler en del med kjøttmeisen og blåmeisen som har vært her hele tiden. 
Fenofase:Ankomst10.01.2022


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Merknad:observerte 1 ved foringsautomaten i hagen. 
Fenofase:Ankomst11.01.2022


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Merknad:observerte 1 fugl ved foringsautomaten ihagen. Det er flere år siden jeg så grønnfink her. 
Fenofase:Ankomst10.01.2022


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:observerte kun 1 stær ved foringsplasseni i hagen 
Fenofase:Ankomst10.01.2022