Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:09.08.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vassmynte (Mentha aquatica) 
Fenofase:Blomstring07.08.2021