Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:02.08.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåknapp (Succisa pratensis) 
Fenofase:Blomstring31.07.2021


Art:Rundsoldogg (Drosera rotundifolia) 
Fenofase:Blomstring23.07.2021