Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:26.07.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Skogsvinerot (Stachys sylvatica) 
Fenofase:Blomstring26.07.2021