Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:18.07.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring18.07.2021


Art:Røsslyng (Calluna vulgaris) 
Fenofase:Blomstring17.07.2021