Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:17.07.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fagerfredløs (Lysimachia punctata) 
Fenofase:Blomstring15.07.2021


Art:Kvassdå (Galeopsis tetrahit) 
Fenofase:Blomstring16.07.2021