Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:12.07.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Botnegras (Lobelia dortmanna) 
Fenofase:Blomstring11.07.2021


Art:Hønsegrasslekta (Persicaria) 
Fenofase:Blomstring05.07.2021


Art:Sløke (Angelica sylvestris) 
Fenofase:Blomstring05.07.2021