Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
Dato:12.07.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klokkelyng (Erica tetralix) 
Fenofase:Blomstring12.07.2021