Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:11.07.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Nyseryllik (Achillea ptarmica) 
Fenofase:Blomstring07.07.2021