Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:03.07.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Skogsalat (Mycelis muralis) 
Fenofase:Blomstring02.07.2021