Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:02.07.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kystmaure (Galium saxatile) 
Fenofase:Blomstring29.06.2021