Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:27.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gul nøkkerose (Nuphar lutea) 
Fenofase:Blomstring27.06.2021


Art:Klokkelyng (Erica tetralix) 
Fenofase:Blomstring27.06.2021


Art:Øyentrøstslekta (Euphrasia) 
Fenofase:Blomstring27.06.2021