Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:23.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Pinselilje (Narcissus poeticus) 
Fenofase:Blomstring29.05.2021


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring29.05.2021


Art:Skogsvever (Hieracium murorum) 
Fenofase:Blomstring29.05.2021