Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Nøklevannområdet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:22.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring29.05.2021