Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:22.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Roseslekta (Rosa) 
Fenofase:Blomstring22.06.2021


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Merknad:Må ha vore her lenge. 
Fenofase:Ankomst22.06.2021


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Merknad:Nokre få fuglar på grassilo. Hekkinga må vere langt komen. 
Fenofase:Reirbygging22.06.2021