Resultater

Rapportør:Kristian Moen
Observatører:Kristian Moen
Område:Fuglenes Hammerfest (Hammerfest, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:14.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst27.05.2021