Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:11.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørnebærslekta (Rubus) 
Fenofase:Blomstring11.06.2021


Art:Englodnegras (Holcus lanatus) 
Fenofase:Blomstring10.06.2021


Art:Linbendel (Spergula arvensis) 
Fenofase:Blomstring11.06.2021


Art:Revebjelle (Digitalis purpurea) 
Fenofase:Blomstring11.06.2021


Art:Steinnype (Rosa canina) 
Fenofase:Blomstring11.06.2021