Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:11.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring10.06.2021


Art:Tunbalderbrå (Matricaria matricarioides) 
Fenofase:Blomstring11.06.2021