Resultater

Rapportør:Paal-Magnus Solvang
Observatører:Paal-Magnus Solvang
Område:Flagghaugen (Lødingen, Nordland)
Dato:11.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Merknad:3 hanner og en hun obs 
Fenofase:Ankomst11.06.2021