Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:09.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021


Art:Tettegras (Pinguicula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring09.06.2021