Resultater

Rapportør:Fredrik Pettersen
Observatører:Fredrik Pettersen
Område:Roa Austsidevegen 1605 (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:06.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)13.05.2021


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst24.04.2021


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst28.03.2021


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang30.03.2021


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Merknad:Ikke sett, men hørt 
Fenofase:Ankomst05.06.2021


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst07.05.2021


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Sang for første gang07.05.2021


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Fenofase:Ankomst11.04.2021


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Merknad:Plukka en bukett 
Fenofase:Blomstring29.04.2021


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst23.04.2021


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst17.04.2021


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Under takstein på huset 
Fenofase:Reirbygging22.05.2021


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2021


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang07.05.2021


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst28.03.2021


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Sang for første gang28.03.2021


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst27.03.2021


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2021


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Sang for første gang15.04.2021