Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:04.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria graminea) 
Fenofase:Blomstring04.06.2021


Art:Grøftesoleie (Ranunculus flammula) 
Fenofase:Blomstring04.06.2021


Art:Hanekam (Lychnis flos-cuculi) 
Fenofase:Blomstring04.06.2021


Art:Legeveronika (Veronica officinalis) 
Fenofase:Blomstring04.06.2021