Resultater

Rapportør:Erik Grette
Observatører:Erik Grette
Område:Rollag Boligfelt (Rollag, Viken)
Dato:01.06.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst01.06.2021