Resultater

Rapportør:Frøydis Mathiesen
Observatører:Frøydis Mathiesen
Område:Konnerud (Drammen, Viken)
Dato:29.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst29.05.2021


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Sang for første gang29.05.2021