Resultater

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Område:Sætermo (Rana, Nordland)
Dato:27.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Siste hekking her 1979 
Fenofase:Ankomst27.05.2021