Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Eline Engen
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:27.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hanekam (Lychnis flos-cuculi) 
Fenofase:Blomstring26.05.2021