Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:25.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Skogkarse (Cardamine flexuosa) 
Fenofase:Blomstring25.05.2021


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Merknad:Ein fugl sett. 
Fenofase:Ankomst25.05.2021