Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Eline Engen og Ådne Hogstad
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:25.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Forglemmegei (Myosotis sp.) 
Merknad:Funnet på skolegården 
Fenofase:Blomstring25.05.2021